Fachowa pomoc pośrednika w obrocie nieruchomościami

OC pośrednika w obrocie nieruchomościami obejmuje swoim zakresem szkody, do jakich doszło na skutek wykonywania przez pośrednika, w okresie objętym ubezpieczeniem, jego czynności zawodowych. Innymi słowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami stanowi zabezpieczenie interesów zarówno samego pośrednika, jak i osób na rzecz, których świadczy on pracę.

Uważaj, z kim prowadzisz transakcję na rynku nieruchomości

Transakcje przebiegające na rynku nieruchomości są transakcjami obarczonymi dużym ryzykiem. W grę wchodzą, bowiem wysokie sumy, które aby pokryć nierzadko trzeba się zadłużyć na kilkadziesiąt lat. Kupno domu, czy też innego rodzaju nieruchomości to marzenie wielu z nas, ale także i spore zagrożenie, że coś pójdzie nie po naszej myśli. Oczywistym jest, bowiem to, że […]

Współpraca z pośrednikami nieruchomości

Na ogół, decydując się na kupno, sprzedaż, czy też wynajem nieruchomości, korzystamy z pomocy pośrednika w obrocie nieruchomościami. Osoby te zajmują się nie tylko wyszukiwaniem ofert dla swoich klientów, ale także i sprawdzeniem ich sytuacji prawnej i fizycznej. Choć istnieje coś takiego jak polisa OC pośrednika w obrocie nieruchomościami, to zdarzyć się może, że osoba, […]

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami to zadanie, które należy powierzyć specjalistom. To jedynie oni, w oparciu o swoje wieloletnie i bogate doświadczenie, zdobyte na rynku zarówno nieruchomości komercyjnych, jak i nieruchomości mieszkaniowych są w stanie w sposób właściwy i efektywny nieruchomościami tymi zarządzać.